8 Intressanta fakta om silver

silvertackor

Silver är en glimrande ädelmetall och en av de mest använda på jorden. Metallen har många unika egenskaper och har sedan vikingatiden använts som betalningsmedel. Exempelvis användes silver tidigare som svenska mynt. Idag används metallen främst för tillverkning inom en rad olika branscher.Silver har också kommit att bli ett föremål för att tjäna pengar. Genom åren har allt fler investerare börjat se silver som en alternativ investering till guld. Delvis på grund av den höga efterfrågan på metallen inom tillverkning och industri, men också som ett sätt att undkomma den stigande inflation i våra fiat-valutor på grund av slarvig penningpolitik.Som en effekt har silverpriset på lång sikt stigit i följd av den allt mer ökade efterfrågan på metallen. Besök InvestoRunner för att se silverpriset i realtid samt historiska fakta om händelser som påverkar metallens pris sedan tidigt 1700-tal.8 silver fakta du måste känna tillNedan kan du läsa 8 djupgående fakta om silver och vad som gör metallen så pass unik och efterfrågad bland olika branscher.1. God ledare av elektricitet

Silver är den metall som bäst leder elektricitet efter koppar. Den kan leda elektricitet med minimal effektförlust. Det gör den till en mycket viktigt och efterfrågad metall i el- och elektronikindustrin.Bland annat är det en viktig komponent för tillverkning av elektriska ledningar och elektroniska produkter. Exempelvis används silver vid tillverkning av elektriska strömbrytare, smartphones, bärbara datorer, tv-apparater och batterier.2. Historiskt betalningsmedel

En intressant fakta om silver har att göra med dess betydelse som betalningsmedel. Silver har sedan lång tillbaka i tiden använts som valuta.Exempelvis användes silver som en form av pengar i antika civilisationer som Egypten, Grekland och Rom. Silver var framförallt använt som betalningsmedel i form av silvermynt under medeltiden där det präglades i länder såsom Spanien, Kina och Storbritannien.I och med att allt flera länder började inse fördelarna med att använd pappersvalutor blev tillslut silver, tillsammans med guld, ett sätt att upprätthålla papperspengarnas värde. Pengarnas var knutna till metallerna i något som kallas för guld- och silverstandard vilket gav papperssedlarna deras värde.Trots att varken guld- eller silverstandard gäller idag används silver som betalningsmedel i vissa länder och har framförallt kommit att bli populärt bland investerare som en säkring mot inflation.3. Antimikrobiella egenskaper

Silver är en metall med antimikrobiella egenskaper. Det innebär att metallen kan användas till att döda vissa typer av svampar, virus och bakterier. Exempel kan silver användas till att hämma tillväxten av bakterier i vätskor och på ytor.Dessa unika egenskaper hos silver har lett till att silver bland annat används för medicinsk utrustning och vattenfiltreringssystem för att förhindra tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer.4. Reflekterande metall

Silver är en den mest reflekterande metallen då den kan reflektera upp till 98 - 99 % av allt ljus som träffar den. Dess reflektionsförmåga gör silver värdefull till en mängd olika syften inom industri och tillverkning.Metallen används exempelvis i hög grad för tillverkning av speglar på grund av dess höga reflektionsförmåga. Vidare används silver även vid tillverkning av LED- och LCD-skärmar då den kan reflektera ljus och producera tydliga och ljusa bilder.5. Används för tillverkning inom många olika produkter

I och med silvrets unika egenskaper, såsom dess värmelednings- och reflektionsförmåga, är metallen mycket efterfrågan inom en rad olika branscher.Silver är idag den mest användbara metallen inom industri och tillverkning och går att finna i många olika produkter i vår vanliga vardag. Bland annat används metallen för tillverkning av fotografi, smycken, batterier och katalysatorer inom fordonsindustrin.Användningen har framförallt har kommit att bli mer efterfrågat inom industrin för förnybar energi då det spelar en viktig komponent inom solpaneler. Silvret hjälper nämligen till att leda elektricitet med minimal effektförlust, vilket ökar panelens effektivitet.I och med att vi lär oss allt mer fakta om silver kommer metallen säkerligen att komma till användning inom nya områden.6. Dess pris är konjunkturkänsligt

I och med att silver används brett inom en rad olika industriella och tillverkningsområden är dess pris känsligt för både låg- och högkonjunktur.Under högkonjunkturer tenderar efterfrågan på silver att vara hög vilket leder till att silverpriset ökar. Lågkonjunkturer leder istället till en lägre efterfrågan på metallen vilket resulterar i ett lägre silverpris.Av den anledningen är det många som spekulerar i silverpriset. Exempelvis flockar sig investerare till silver under extrema tider för att tjäna pengar på dess fluktuationer. Den ökade spekulationen bidrar i sin tur till att förändringarna i priset tenderar att bli ännu extremare.7. Bryts som en biprodukt från andra metaller

En annan intressant fakta om silver är det oftast bryts som en biprodukt av andra metaller, såsom guld, koppar, bly och zink. Primär silverproduktion står endast för cirka 20 % av all silverproduktion, medan silver som en biprodukt står för hela 80 %.Som effekt kan silverpriset snabbt stiga i pris under högkonjunkturer eftersom det totala utbudet inte hinner mäta sig mot en snabbt ökande efterfrågan. År 2020 steg silverpriset som en konsekvens av att flera gruvanläggningar var stängd på grund av covid-19 pandemin.8. Mexiko står för den störst silverproduktionen

Ytterligare en intressant fakta är att Mexiko är det land som utbryter mest silver i världen. Landet står ensamt för totalt 23 % av all silverproduktion i världen.År 2021 producerades totalt 5 600 ton silver i landet. På andra plats hittar vi Kina som producerade totalt 3 400 ton, respektive Peru (3 000 ton), Chile (1 600 ton) och Ryssland (1 300 ton).


Senast uppdaterad fredag 27 januari 2023 kl. 08:31